Ik volg een opleiding en wil graag stage lopen bij Zorggroep Groningen